DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6558
2 Huyện Quế Sơn 6328
3 Thành phố Hội An 3921
4 Huyện Thăng Bình 3826
5 Thị xã Điện Bàn 3305
6 Huyện Duy Xuyên 3276
7 Huyện Bắc Trà My 2709
8 Huyện Núi Thành 2622
9 Huyện Phú Ninh 1483
10 Huyện Tiên Phước 877
11 Huyện Hiệp Đức 802
12 Huyện Nông Sơn 742
13 Thành phố Tam Kỳ 410
14 Huyện Đông Giang 407
15 Huyện Phước Sơn 39
16 Huyện Nam Trà My 29
17 Huyện Nam Giang 24
18 Huyện Tây Giang 22

Copyright © 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0510.3812550 - Fax : 0510.3812247
Design and Development by Mr. Cả - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282
thi pháp luật trực tuyến -- thiết kế website giá rẻ -- thiết kế website chuyên nghiệp tại Quảng Nam

Đang trực tuyến: 2
Tổng số lượt truy cập: 1219958