DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6557
2 Huyện Quế Sơn 6324
3 Thành phố Hội An 3916
4 Huyện Thăng Bình 3825
5 Thị xã Điện Bàn 3304
6 Huyện Duy Xuyên 3275
7 Huyện Bắc Trà My 2708
8 Huyện Núi Thành 2622
9 Huyện Phú Ninh 1483
10 Huyện Tiên Phước 875
11 Huyện Hiệp Đức 802
12 Huyện Nông Sơn 742
13 Thành phố Tam Kỳ 407
14 Huyện Đông Giang 406
15 Huyện Phước Sơn 37
16 Huyện Nam Trà My 29
17 Huyện Nam Giang 24
18 Huyện Tây Giang 22

Copyright © 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0510.3812550 - Fax : 0510.3812247
Design and Development by Mr. Cả - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282
thi pháp luật trực tuyến -- thiết kế website giá rẻ -- thiết kế website chuyên nghiệp tại Quảng Nam

Đang trực tuyến: 2
Tổng số lượt truy cập: 1210520