DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6052
2 Huyện Quế Sơn 5447
3 Thành phố Hội An 3765
4 Huyện Thăng Bình 3501
5 Huyện Duy Xuyên 2932
6 Thị xã Điện Bàn 2736
7 Huyện Bắc Trà My 2688
8 Huyện Núi Thành 2128
9 Huyện Phú Ninh 1412
10 Huyện Tiên Phước 870
11 Huyện Hiệp Đức 800
12 Huyện Nông Sơn 738
13 Huyện Đông Giang 393
14 Thành phố Tam Kỳ 378
15 Huyện Phước Sơn 34
16 Huyện Nam Trà My 26
17 Huyện Nam Giang 22
18 Huyện Tây Giang 20

Copyright © 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0510.3812550 - Fax : 0510.3812247
Design and Development by Mr. Cả - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282
thi pháp luật trực tuyến -- thiết kế website giá rẻ -- thiết kế website chuyên nghiệp tại Quảng Nam

Đang trực tuyến: 2
Tổng số lượt truy cập: 1046160