DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 2227
2 Thành phố Hội An 2205
3 Huyện Thăng Bình 1783
4 Huyện Bắc Trà My 1029
5 Huyện Duy Xuyên 935
6 Huyện Quế Sơn 869
7 Thị xã Điện Bàn 766
8 Huyện Hiệp Đức 476
9 Huyện Đông Giang 340
10 Huyện Tiên Phước 143
11 Thành phố Tam Kỳ 81
12 Huyện Núi Thành 26
13 Huyện Nam Giang 10
14 Huyện Tây Giang 10
15 Huyện Nông Sơn 9
16 Huyện Phú Ninh 8
17 Huyện Nam Trà My 8
18 Huyện Phước Sơn 8

Copyright © 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0510.3812550 - Fax : 0510.3812247
Design and Development by Mr. Cả - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282
thi pháp luật trực tuyến -- thiết kế website giá rẻ -- thiết kế website chuyên nghiệp tại Quảng Nam

Đang trực tuyến: 5
Tổng số lượt truy cập: 332527