DANH SÁCH HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
STT TÊN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA
1 Huyện Đại Lộc 6553
2 Huyện Quế Sơn 6292
3 Thành phố Hội An 3908
4 Huyện Thăng Bình 3819
5 Thị xã Điện Bàn 3297
6 Huyện Duy Xuyên 3272
7 Huyện Bắc Trà My 2706
8 Huyện Núi Thành 2621
9 Huyện Phú Ninh 1480
10 Huyện Tiên Phước 873
11 Huyện Hiệp Đức 802
12 Huyện Nông Sơn 739
13 Huyện Đông Giang 406
14 Thành phố Tam Kỳ 402
15 Huyện Phước Sơn 36
16 Huyện Nam Trà My 28
17 Huyện Nam Giang 22
18 Huyện Tây Giang 22

Copyright © 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: 8 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :0510.3812550 - Fax : 0510.3812247
Design and Development by Mr. Cả - ĐT: 0961.513.518 - 0935.989.282
thi pháp luật trực tuyến -- thiết kế website giá rẻ -- thiết kế website chuyên nghiệp tại Quảng Nam

Đang trực tuyến: 2
Tổng số lượt truy cập: 1196328