TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

2709 thí sinh

Trường THPT Trần Đại Nghĩa
02

1623 thí sinh

Trường THPT Chu Văn An
03

1518 thí sinh

Trường THPT Sào Nam
04

1634 thí sinh

Trường THPT Núi Thành
05

1242 thí sinh

Trường THPT Bắc Trà My
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

3291 thí sinh

Huyện Đại Lộc
02

3739 thí sinh

Huyện Quế Sơn
03

2625 thí sinh

Thành phố Hội An
04

2355 thí sinh

Huyện Thăng Bình
05

2489 thí sinh

Thị xã Điện Bàn
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Nguyễn Tấn Tin


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn văn Cừ

LÊ MỸ LINH


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn văn Cừ

võ nhathuy


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

dang thi lan anh


Lớp 10-Trường THPT Nguyễn văn Cừ

nguyễn phước lộc


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

nguyễn vũ bá


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Dục

phan diễm ngọc


Lớp 12-Trường THPT Chu Văn An

Nguyễn Hoàng Phúc


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

Hồ Thị Phương Uyên


Lớp 10-Trường THPT Tiểu La

Phan Thanh Sơn


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

nguyễn Thị Hồng Anh


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

Địt mẹ mày


Lớp 10-Trường THPT Nam Giang

nguyễnhoàngdiệuhương


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

Nguyễn Lê Thị Nhật Trinh


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

Nguyễn Hoàng Phúc


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn