TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

2710 thí sinh

Trường THPT Trần Đại Nghĩa
02

1624 thí sinh

Trường THPT Chu Văn An
03

1518 thí sinh

Trường THPT Sào Nam
04

1634 thí sinh

Trường THPT Núi Thành
05

1243 thí sinh

Trường THPT Bắc Trà My
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

3292 thí sinh

Huyện Đại Lộc
02

3743 thí sinh

Huyện Quế Sơn
03

2630 thí sinh

Thành phố Hội An
04

2356 thí sinh

Huyện Thăng Bình
05

2490 thí sinh

Thị xã Điện Bàn
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Hoàng Hà


Lớp 10-Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Lê Hoàng


Lớp 12-Trường THPT Trần Cao Vân

Đăng Thi Thùy Dung


Lớp 11-Trường THPT Trần Cao Vân

Lê thị thuý


Lớp 12-Trường DTNT Phước Sơn

Ngọc Anh


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Trãi

Lê Quốc Ca


Lớp 12-Trường THPT Bắc Trà My

Trịnh Hằng


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Trãi

Võ Tô Quỳnh Như


Lớp 12-Trường THPT Trần Cao Vân

NGUYENTHIHOANGTHANH


Lớp 12-Trường THPT Lê Hồng Phong

Phạm Hoàng Hải


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Trãi

Thái Thùy Linh


Lớp 10-Trường THPT Quế Sơn

Khoa


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Trãi

Lê Trịnh Quế Anh


Lớp 12-Trường THPT Hoàng Diệu

huỳnh hậu


Lớp 12-Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Nguyễn Văn Tiến


Lớp 12-Trường THPT Âu Cơ