Chào mừng bạn đến với thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
ĐỢT 3: TỪ NGÀY 05/11/2017 ĐẾN NGÀY 30/11/2017
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Sở Tư pháp
Sở Giáo dục và Đào tạo
TOP TRƯỜNG THAM GIA
01

2173 thí sinh

Trường THPT Trần Đại Nghĩa
02

1544 thí sinh

Trường THPT Chu Văn An
03

1453 thí sinh

Trường THPT Sào Nam
04

1238 thí sinh

Trường THPT Bắc Trà My
05

1512 thí sinh

Trường THPT Núi Thành
TOP HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THAM GIA
01

3188 thí sinh

Huyện Đại Lộc
02

3181 thí sinh

Huyện Quế Sơn
03

2587 thí sinh

Thành phố Hội An
04

2256 thí sinh

Huyện Thăng Bình
05

2057 thí sinh

Huyện Duy Xuyên
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT

Lê Văn Mạnh


Lớp 11-Trường THPT Trần Cao Vân

thái thu thảo


Lớp 11-TrườngTHPT chuyên Lê Thánh Tông

Nguyễn Phúc Hạ Lâm


Lớp 10-TrườngTHPT chuyên Lê Thánh Tông

Nguyễn Phúc Hạ Lâm


Lớp 10-TrườngTHPT chuyên Lê Thánh Tông

Nguyễn Phúc Hạ Lâm


Lớp 10-TrườngTHPT chuyên Lê Thánh Tông

Mai Trần Diễm Quyên


Lớp 10-Trường THPT Sào Nam

Võ thị hoa


Lớp 11-Trường THPT Nguyễn Khuyến

nguễn tấn thắng


Lớp 11-Trường THPT Núi Thành

Trương Vũ Lâm Oanh


Lớp 10-Trường THPT Chu Văn An

Nguyễn Viết Mạnh


Lớp 11-Trường THPT Lương Thế Vinh

Đỗ Thị Ánh Linh


Lớp 11-Trường THPT Núi Thành

nguyễn văn tuấn


Lớp 10-Trường THPT Chu Văn An

Đỗ Thị Thùy Trang


Lớp 12-Trường THPT Sào Nam

Phạm Văn Phú


Lớp 10-TrườngTHPT chuyên Lê Thánh Tông

Hà Thị Thanh Tuyền


Lớp 10-Trường THPT Chu Văn An